کار-تحقیقی-بررسی-ق‍اع‍ده‌-لاض‍رر-و-ک‍ارب‍رد-آن‌-در-ق‍ان‍ون‌-م‍دن‍ی‌-ای‍ران‌
کار تحقیقی بررسی ق‍اع‍ده‌ لاض‍رر و ک‍ارب‍رد آن‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44


کار تحقیقی بررسی ق‍اع‍ده‌ لاض‍رر و ک‍ارب‍رد آن‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
قاعده لاضرر از قواعد محکم فقهی است که در سرتاسر فقه جریان دارد. طبق این قاعده حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. قانون مدنی ایران به عنوان ترجمان فقه امامیه سرتاسر آن ملهم از قاعده لاضرر است. زمینه‌های استناد به قاعده لاضرر در بخش‌های گوناگون قانون مدنی موجود است. مانند مباحث مالکیت و اموال، خیارات، عقود معین، حقوق خانواده و غیره. این پایان‌نامه ضمن شناسایی این موارد و تحلیل آن براساس دیدگاههای فقهی مشهور، سعی دارد پیروی قانونگذار از فقه امامیه در حکومت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط و شمول این قاعده بر عدمیات و هم‌چنین نقش این قاعده در حل تعارضات حقوقی را به اثبات رساند –
کلید واژه : قاعده لاضرر ، فقه ، قانون مدنی ، کاربرد

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
۱-۱- معانی قاعده لاضرر 3
۱-۲- مفاد حقوقی قاعده لاضرر 4
۱-۲-۱- نهی از ضرر 4
۱-۲-۲- نفی ضرر غیر متدارک 5
۱-۲-۳- نفی حکم ضرری 5
۱-۲-۴- نفی حکم به لسان نفی موضوع 6
۱-۳- مستندات قاعده لاضرر 6
۱-۴- متن حدیث لاضرر 9
۱-۵- نقد و بررسی نظرات مربوط به معنای قاعده لاضرر 9
۱-۶- شرح اشکالاتی که بر قاعده لاضرر وارد شده 16
۱-۷- تنبیهات قاعده لاضرر 21
۱-۷-۱- دفع ضرر از خود با اضرار به غیر 21
۱-۷-۲- تحمل ضرر غیر 21
۱-۷-۳- تعارض ضررین بر یک نفر 21
۱-۷-۴- تعارض ضررین نسبت به دو نفر 22
۱-۷-۵- تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط 23
۱-۷-۶- اضرار به غیر در اثر اکراه 25
۱-۷-۷- آیا قاعده لاضرر شامل امور عدمی هم می‌شود ؟ 25
۱-۷-۸- رابطه خیارات با قاعده لاضرر 27
۱-۷-۹- رابطه قاعده لاضرر باشفعه 29
۱-۷-۱۰- منع سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر 30
فصل دوم : قاعده لاضرر در قانون مدنی 33
۲-۱-قاعده لاضرر در قانون مدنی 34
۲-۲- موارد استفاده ی قاعده ی لا ضرر در قانون مدنی : 35
نتیجه گیری 39
فهرست منابع 40

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.