تحلیل خطر و تعیین بیشینه شتاب افقی لرزه ای (PHA)

تحلیل-خطر-و-تعیین-بیشینه-شتاب-افقی-لرزه-ای-(pha)تحلیل خطر و تعیین بیشینه شتاب افقی لرزه ای (PHA) نوع فایل: word تعداد صفحات: 320 صفحه چکیده: در این مقاله، خطر زمین لرزه در منطقه شبستر با توجه به آخرین داده های موجود لرزه خیزی منطقه و مطالعه سرچشمه های لرزه زا با رهیافتهای تعینی و احتمال اندیشانه بررسی شده است. بدین منظور و با توجه به موقعیت ساخ


دانلود فایل