کارتحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع در حقوق ایران

کارتحقیقی-بررسی-قانون-افراز-و-تفکیک-املاک-مشاع-در-حقوق-ایران کارتحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 50 صفحه چکیده تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک‌تر ‌ ‌به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال


دانلود فایل