بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته

بررسی-تطبیقی-شکنجه-علیه-زنان-در-کشورهای-جهان-سوم-و-پیشرفتهپایان نامه بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین المللی دولت‌ها در این خصوص نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 153 صفحه چکیده شکنجه علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و نمایشی از نابرابری ت


دانلود فایل