استفاده از کلونی مورچه در مسیریابی در شبکه دیتاگرام

استفاده-از-کلونی-مورچه-در-مسیریابی-در-شبکه-دیتاگرامپایان نامه استفاده از کلونی مورچه در مسیریابی در شبکه دیتاگرام تعداد صفحه :77 نوع فایل PDF چکیده با گسترش شبکه های کامپیوتری و پیچیده شدن ارتباطات، مسئله مسیریابی اطلاعات برحسب تغییـرات توپولوژیکی و عموماً ترافیک لحظه ای حائز اهمیت است.


دانلود فایل