چندین توپولوژی توربین بادی

چندین-توپولوژی-توربین-بادیفایل ورد قابل ویرایش در 96 صفحه خلاصه امروزه در میان چندین توپولوژی توربین بادی ، غالباً از توربین های بادی سرعت متغیر با بکارگیری ژنراتور القایی دو سو تغذیه ای (DFIG)[1] استفاده میشود [1]. از جمله مزایای نیروگاههای بادی مجهز به DFIG می توان به موارد زیر اشاره کرد:


دانلود فایل