دانلود-پایان-نامه-ویژگی-های-استکبار-و-آثار-آن-درآموزه-های-امام-علی(ع)
دانلود پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع)
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 127
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 127 صفحه
چکیده
از آنجا که استکبار در دیدگاه امـام علـی (ع) محصول درک نـاصواب نفس ، غفلت از هدف غایی خلقت انسان ، بی اعتنایی به قوه عاقله ، عدم اهتمام به فطرت متعالی ، خروج از مدار توحید و نفی ربوبیت تشریعی خداوند است و این موضوع با مبانی فوق ، خودشیفتگی و حبّ ذات و طغیان غرایز و انحراف از فطرت را به همراه دارد؛لذا رساله ی حاضر تحت عنوان: « ویژگی های استکبار و آثار آن در آموزه های امام علی (ع) » در صدد است ضمن بررسی نقش غرایز و فطرت در شکل گیری استکبار و تشریح تبعات و آثار آن ، با عنایت به سیره ی عملی ، رفتار سیاسی و گفتار امیر مومنان به طرح راهکارهایی جهت پیشگیری و درمان استکبار بپردازد، بر اساس تعالیم نهج البلاغه خروج از مدار توحید و حرکت در مسیر شیطان ، مبنای اصلی ورود به فرهنگ استکباری است و ثروت،قدرت،منصب،حتّی بعضاً علم و عبادت از ابزارهای زمینه ساز استکبارند. همچنین صنعت و پیشرفت انسان امروز و هر آنچه انسان را به عصیان و تکبر سوق می دهد علت اصلی ظهور استکبار ، بد اخلاقی های فردی و اجتماعی در این حوزه محسوب می شود. نگاه کلی نهج البلاغه به مفهوم استکبار نگاهی فردی و در حوزه مسائل اخلاقی است با این رویکرد ، نتیجه حاصله آن است که استکبار یک آفت اخلاقی است که زمینه های انحطاط انسان را همچون شیطان فراهم می سازد هر چند با نگاه موسّع می توان گفت استکبار امروزه مصادیق دیگری همچون عرفان های نو ظهور و قدرت های سلطه طلب نیز دارد . رساله ی پیش رو به روش بنیادین به شیوه ی کتابخانه ای و اسنادی و مبتنی بر متون دینی و اخلاقی با محوریّت سخنان مولای متّقیّان تدوین یافته است.
واژگان کلیدی: کبر ، استکبار ، شیطان ، طاغوت ، عجب


فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول:کلیات و مفاهیم
۱-۱- بیان مسئله 5
۱-۲- ضرورت و اهمیت 5
۱-۳- اهداف تحقیق 6
۱-۴- سوالات تحقیق 6
۱-۵- فرضیه های تحقیق 6
۱-۶- پیشینه تحقیق 7
۱-۷- واژگان کلیدی 8
۱-۷-۱- مفهوم کبر 8
۱-۷-۲- مفهوم عجب 8
۱-۷-۲-۱- معنای لغوی عجب 8
۱-۷-۲-۲- معنای اصطلاحی عجب 9
۱-۷-۲-۳- تفاوت عُجب با کبر 10
۱-۷-۳- مفهوم شیطان 10
۱-۷-۴- مفهوم استکبار 11
۱-۷-۵- مفهوم طاغوت 12
فصل دوم:جایگاه کبر در ویژگی های اخلاقی انسان از منظر نهج البلاغه
۲-۱- غرایز انسان و نقش آنها در شکل گیری اخلاق غریزی 15
۲-۲- فطرت انسان و نقش آن در شکل گیری اخلاق فطری 23
فصل سوم: زمینه های پیدایش استکبار و ویژگی ها وآثارآن درآموزه های امام علی(ع)
۳-۱- ابلیس نخستین آموزگار استکبار 35
۳-۲- زمینه غریزی استکبار 49
۳-۳- زمینه های اکتسابی استکبار 53
۳-۳-۱- تمکن مالی و داشتن مال و ثروت 53
۳-۳-۲- علم و دانش 55
۳-۳-۳- اعمال نیک و عبادت 57
۳-۳-۴- گناه و جرم پیشگی 58
۳-۳-۵- مقام و منصب و ریاست 58
۳-۳-۶- بهره مندی از قدرت با موقعیت سیاسی و اجتماعی 59
۳-۳-۷- ، داشتن قوت ،نیروی جسمانی و شجاعت 60
۳-۳-۸- فزونى یاران و مددکاران 61
۳-۴- ویژگی ها و شاخصه های استکبار 62
۳-۴-۱- اشرافیت و نفوذ سیاسی 62
۳-۴-۲- خود بزرگ بینی ، گردن کشی و طغیانگری 65
۳-۴-۳- اتراف 66
۳-۴-۴- ظلم و اجحاف 66
۳-۴-۵- منفعت طلبی 67
۳-۴-۶- غرور و قدرت طلبی 67
۳-۴-۷- لجاجت وحق ناپذیری 67
۳-۴-۸- فسق و فجور 68
۳-۴-۹- پیمان شکنی 69
۳-۴-۱۰- دیگران را دروغگو پنداشتن 71
۳-۴-۱۱- مستبد و خودکامه 71
۳-۴-۱۲- فخرفروشی بر امتیازات مادى 72
۳-۴-۱۳- تحقیر توده هاى مستضعف 73
۳-۴-۱۴-اضطراب و ترس درونی 73
۳-۵- آثار دنیوی و اخروی استکبار 74
۳-۵-۱- آثاردنیوی استکبار 74
۳-۵-۱-۱- نداشتن دوست 74
۳-۵-۱-۲-زائل شدن عقل 75
۳-۵-۱-۳- رکود علمی و شرافت اجتماعی 75
۳-۵-۱-۴- آشکار شدن رذایل 76
۳-۵-۱-۵-سرآغاز فساد و طغیان 76
۳-۵-۱-۶- حقارت و ذلّت و خواری 76
۳-۵-۱-۷-دوری از خدا و برگشتن از آیات الهی 78
۳-۵-۱-۸- تکبردرمقابل خدا سبب نابودی اعمال 78
۳-۵-۱-۹-سقوط در کفر و بی ایمانی 79
۳-۵-۱-۱۰- بازماندن از توبه 79
۳-۵-۱-۱۱- محبوب نبودن نزد خداوند 80
۳-۵-۱-۱۲-مهر خوردن بر قلب 81
۳-۵-۱-۱۳- دوری از رحمت خداوند 82
۳-۵-۱-۱۴- طرد شدن در دنیا 82
۳-۵-۱-۱۵- نازل شدن عذاب های دنیوی 83
۳-۵-۲- آثار اخروی استکبار 84
۳-۵-۲-۱- تحقیر و طرد شدن از درگاه الهی 84
۳-۵-۲-۲- روسیاهى در قیامت 84
۳-۵-۲-۳- بسته شدن درهای آسمان 84
۳-۵-۲-۴- داخل نشدن در بهشت و دوری از پیامبر و اهل بیت 85
۳-۵-۲-۵- ورود به جهنّم 86
۳-۵-۲-۶- جای گرفتن در جایگاه مخصوص متکبّرین در جهنّم 86
۳-۵-۲-۷- جاودانگی در دوزخ 87
فصل چهارم : روش های پیشگیری و درمان استکبار در سیره علوی
۴-۱- روش های پیشگیری از استکبار 89
۴-۱-۱- تسلیم محض در برابر حقیقت 89
۴-۱-۲- شناسایی و ابطال فرهنگ استکباری 91
۴-۲- راه های درمان استکبار 92
۴-۲-۱- شناخت اصل و حقیقت خویش 92
۴-۲-۲- شناخت ضعف‌های خود 93
۴-۲-۳- یاد خدا و درک عظمت و بزرگی خدا 94
۴-۲-۴- عبادت خدا و راز و نیاز با خداوند متعال 95
۴-۲-۵- عبرت گرفتن و توجه به عاقبت متکبران 97
۴-۲-۶- یاد مرگ 98
۴-۲-۷- قیامت باوری و ایمان به حسابهای دقیق آن روز 98
۴-۲-۸- استعاذه 99
۴-۲-۹- خضوع در برابر حق 99
فصل پنجم : علـی پـرچمدار مبـارزه بـا استکبـار
۵-۱- مبارزه امام علی (ع) با استکبار پیش از خلافت 102
۵-۲- مبارزه امام علی (ع)با استکبارپس از زمامداری 107
۵-۲- ۱- امام علی (ع) و جریان ناکثین 108
۵-۲-۲- پیکار با شیطان بزرگ معاویه 113
۵-۲-۳- پیکار با انحراف و استکبار فکری 116
فصل ششم: نتیجه گیری
۶-۱ – نتایج 121
۶-۲ – پیشنهادات کاربردی 122
۶-۳- پیشنهادات پژوهشی 123
منابع و مآخذ
منابع فارسی 124
منابع عربی 129
پیوست
فهرست آیات قران کریم 132
فهرست احادیث و روایات 135

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.