پروژه-بررسی-و-تفسیر-اصل-۷۵-قانون-اساسی
پروژه بررسی و تفسیر اصل ۷۵ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 34
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۷۵ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 34 صفحه
چکیده
برابر اصل ۷۵ قانون اساسی که در آن «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» که در جریان تصویب بودجه سال ۱۳۸۸ از سوی رئیس جمهوری نامه ای تدوین شود.
کلید واژگان : قانون اساسی ، مجلس ، قوه مقننه ، بودجه ، تصویب ، تقلیل درآمد ، تفاسیر
فهرست
چکیده.
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق..
۱-۱- قانون اساسی و روند شکل گیری آن.. ۲
۱-۲- لزوم بسط و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه از دیدگاه قانون اساسی.. ۲
۱-۳- نگرش کلی حاکم بر اصول.. ۳
۱-۴- بررسی فصل ششم قانون اساسی.. ۴
۱-۵- بررسی ساختار مجلس شورای اسلامی با توجه به فصل سوم قانون اساسی.. ۱۰
۱-۶- جایگاه مجلس… ۱۸
۱-۷- قوه مقننه. ۲۰
۱-۸- مجلس شورای اسلامی.. ۲۰
۱-۸-۱- وظایف و اختیارات و محدودیت‌های مجلس… ۲۱
۱-۸-۲- قانون اساسی و تصویب بودجه. ۲۳
فصل دوم : بررسی اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. ۲۴
۲-۱- چگونگی قانونگذاری اصل ۷۵ در قانون اساسی.. ۲۴
۲-۲- تصویب بودجه. ۲۵
۲-۲-۱- ویژگیهای لایحه بودجه. ۲۶
۲-۲-۲- ویژگیهای قانون بودجه. ۲۷
۲-۳- اجرای بودجه. ۲۹
۲-۳-۱- اصول عمومی اجرای بودجه. ۲۹
۲-۴- ابلاغ بودجه. ۲۹
۲-۵- تخصیص اعتبار: (عبارت است از تقسیط اعتبار در دوره های زمانی معین) ۲۹
۲-۶- نظریه تفسیری اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی.. ۳۰
۲-۷- تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی با توجه‌ به‌ اصل ۷۵‌ قانون‌ اساسی‌.. 31
فهرست منابع.. ۳۲

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.