پروژه-بررسی-و-تفسیر-اصل-۴۲-قانون-اساسی
پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۲ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 53
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۲ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 53 صفحه
چکیده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام گردید. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. قانون اساسی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.
اصل چهل و دوم (۴۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
تحقیق حاضر که تلاشی است برای بازشناسی مفاهیم اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین شناخت تابعیت و چگونگی حصول آن و همچنین پدیده ای به نام تابعیت مضاعف ، است
کلید واژه
قانون اساسی ، اصل ۴۲ ، تابعیت، سیستم‌‌های اعطای تابعیت، تابعیت مضاعف، تابعیت موثر یا فعال.
فهرست مطالب
مقدمه. أ‌
چکیده. ۱
فصل اول : کلیات
۱-۱- قانون اساسی ایران و روند شکل گیری.. ۲
۱-۲- حقوق ملت.. ۳
۱-۳- حقوق طبیعی و خدادادی ملت.. ۴
۱-۴- حقوق بشر در اسلام. ۵
۱-۵- حق تابعیت در قانون اساسی ایران.. ۷
۱-۶- آشنایی با قوانین تابعیت در حقوق ایران.. ۹
۱-۶-۱- قوانین تابعیت در قانون اساسی.. ۹
۱-۶-۲- قوانین تابعیت در قانون مدنی.. ۹
فصل دوم : تشریح اصل ۴۲ قانون اساسی
۲-۱- طرح مساله. ۱۶
۲-۲-اهمیت و ضرورت شناخت تابعیت.. ۱۶
۲-۳- تعاریف و مفاهیم تابعیت.. ۱۸
۲-۴- رابطه تابعیت و ملیت.. ۲۲
۲-۵- انواع سیستم‌های اعطای تابعیت.. ۲۴
۲-۵-۱- سیستم یا اصل خون.. ۲۷
۲-۵-۲- سیستم یا اصل خاک… ۲۸
۲-۵-۳- سیستم نژادی یا اصل نژاد. ۲۸
۲-۶- مقایسه بین دو سیستم خاک و خون.. ۲۹
۲-۷- مفهوم تابعیت مضاعف و آثار آن.. ۳۱
۲-۸- انواع تابعیت مضاعف.. ۳۲
۲-۸-۱- تابعیت مضاعف اصلی (تابعیت مبدأ یا تابعیت تولدی) ۳۲
۲-۸-۲- تابعیت اکتسابی.. ۳۳
۲-۸-۲-۱- تابعیت اکتسابی ارادی (مستقیم): ۳۴
۲-۸-۲-۲- تابعیت اکتسابی غیرارادی (غیرمستقیم): ۳۴
۲-۹- آثار تابعیت مضاعف.. ۳۵
۲-۹-۱- امتیازات ناشی از تابعیت مضاعف.. ۳۵
۲-۹-۲- آثار سوءکسب تابعیت مضاعف.. ۳۶
۲-۹-۳- آثار تحصیل تابعیت ایران.. ۳۹
۲-۹-۳-۱- آثار تحصیل تابعیت ایران نسبت به خود شخص… ۳۹
۲-۹-۳-۱- ۱-حقوق شخص پذیرفته شده به تابعیت ایران.. ۴۰
۲-۹-۳-۱- ۲- تکالیف شخص پذیرفته شده به تابعیت ایران.. ۴۱
۲-۹-۳-۲- آثار تحصیل تابعیت ایران نسبت به خانواده. ۴۲
۲-۹-۳-۲- ۱- آثار تحصیل تابعیت ایران برای زوجه شخص… ۴۲
۲-۹-۳-۲- ۲- آثار تحصیل تابعیت ایران برای اولاد کبیر. ۴۳
۲-۹-۳-۲- ۳- آثار تحصیل تابعیت ایران برای اولاد صغیر. ۴۳
۲-۹-۳-۳- تحصیل تابعیت توسط زوجه. ۴۳
۲-۱۰- راهکارهای پیشگیری از تابعیت مضاعف.. ۴۴
۲-۱۰-۱- استفاده از حربه نظم عمومی.. ۴۴
۲-۱۰-۲- تلاش در جهت ایجاد وحدت عمومی.. ۴۵
۲-۱۱- اقدامات سازمانهای بین‌المللی برای کاهش موارد تابعیت مضاعف.. ۴۶
۲-۱۱-۱- کنفرانس لاهه. ۴۶
۲-۱۱-۲- مجموعه‌ی قوانین تابعیت سازمان ملل متحد ۱۹۵۵٫ ۴۷
۲-۱۱-۳- کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف ۱۹۶۳٫ ۴۷
نتیجه گیری.. ۴۸
منابع وماخذ: ۵۱

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.