کار-تحقیقی-بررسی-تطبیقی-کنترل-قضایی-بر-تصمیمات-اداری-در-ایران-و-فرانسه
کار تحقیقی بررسی تطبیقی کنترل قضایی بر تصمیمات اداری در ایران و فرانسه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 34
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی تطبیقی کنترل قضایی بر تصمیمات اداری در ایران و فرانسه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 34 صفحه
مقدمه
شکل‌گیری و نهادینه شدن یک جامعه دموکراتیک و پایدار مستلزم توجه‌ جدی به حقوق مردم می‌باشد. اقتضای عدالت آن است که در جامعه نهادهایی باشد که عهده‌دار نظارت قضایی براعمال دولت باشند. نظارت قضایی یعنی نظارت دادگاهها اعم از دادگاههای عمومی و اداری بر قانونی بودن اقدامات و تصمیمات دولت می باشد تا بدین وسیله از خودسری و تعدی مأموران و سازمان‌های دولتی جلوگیری و آزادی و حقوق شهروندان را تضمین کند. صلاحیت‌های گسترده‌ای که به مقامات اداری داده شده و همچنین با انواع تصمیمات واعلامات اداری ناشی از اعمال این صلاحیت‌ها باعث شده به حقوق مردم تجاوزهای صورت بگیرد . به همین دلیل در ایران در راستای تحقق حقوق شهروندی و اصل ۱۷۳ قانون اساسی نهادی به عنوان دیوان عدالت اداری که وظیفه خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه تصمیمات و اعمال سازمان‌های اداری و دولتی را به عهده دارد، زیر نظر قوه قضائیه تشکیل شده که با توجه به اصول و حقوق شهروندان نظارت قضایی براعمال دولت دارد تا از حدود و وظایف و اختیاراتشان تخطی نکنند و حقوق شهروندی را در حیطه وظیفه خود ارتقاء و تضمین کند. در آرایی که از دیوان صادر شده است می‌بینیم که با نظارت قضایی که بر اعمال دولت دارد توانسته تا حدودی حقوق مردم تضمین کند.هدف ما بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر تصمیمات اداری در ایران و فرانسه می باشد.

فهرست مطالب
مقدمه 1
نظارت قضایی در ایران 2
مفهوم و مبانی نظارت قضایی 2
نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری 3
تاریخچه و صلاحیت دیوان عدالت اداری در ایران 4
پیشینه دیوان عدالت اداری ایران 4
گفتار دوم: ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری 6
مدلهای نظارت بر اعـمال دولت در حقوق تطبیقی 7
۱-تفکیک مدلهای نظارت قـضایی بـراساس‌ معیار‌ ساختار‌ 7
الف)مدل فرانسوی یا درون قوه‌ای 7
ب)مـدل انگلیسی یا مدل غیر متمرکز 8
ج)مدل‌ آلمانی یا مدل تلفیقی‌ 8
۲-تفکیک مدلهای نظارت قضایی براساس صلاحیت 9
معیارهای نظارت‌ قضایی‌ 10
نظارت قضایی‌ در‌ فرانسه 13
بخش دوم:معیارهای اعمال نظارت قضایی بر اداره‌ 14
معیارهای نظارت قضایی در حقوق ادای فرانسه 14
۱-مـعیارهای بـیرونی مشروعیت‌ یا‌ مشروعیت بـیرونی‌ 14
بررسی تطبیقی کنترل قضایی در ایران و فرانسه 19
کنترل اداری 19
مقدمات و ماموران کنترل کننده : 20
هیئت های بازرسی در فرانسه 22
راه های کنترل و نظارت اداری 23
۱ – نظارت تامینی و نظارت تنبیهی : 23
۲ – نظارت نوبتی و نظارت غیر مترقبه : 23
۳ – نظارت بر اساس مدارک و نظارت در محل : 24
۴ – نظارت یک جانبه و نظارت تدافعی: 24
کنترل قضائی 25
یک قاضی ، جدا از اداره : 26
استقلال دادرس اداری در برابر دادرس قضائی 27
نتیجه گیری 30
منابع و ماخذ 32

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.