کار-تحقیقی-بررسی-مال-غیر-و-عمل-غیر-در-قانون-مدنی
کار تحقیقی بررسی مال غیر و عمل غیر در قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مال غیر و عمل غیر در قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
در معاملات گاهی شخص بدون اینکه نماینده یا مأذون از طرف کسی باشد برای وی معامله ای انجام می دهد . به این معامله ، معامله فضولی می گویند.انتقال مال غیر در اصل همان معامله فضولی است و شخص مال دیگری را انتقال می دهد .درمعامله معارض فرد نسبت به مال خودش معاملات متعدد انجام می دهد . که در معامله اول فرقی ندارد سند رسمی باشد یا عادی باشد ولی در معامله دوم سند حتماً باید رسمی باشد که معامله اول صحیح و نافذ است .در معامله معارض معامله دوم همان انتقال مال غیر است .در معامله معارض واگذاری حق باید عمدی، آگاهانه و با سوء نیت باشد.در انتقال مال غیر مجازات انتقال دهنده و انتقال گیرنده همان مجازات کلاهبرداری است .
کلید واژه : مال ، معامله ، مال غیر ، معارض ، فضولی ، خرید و فروش ، قانون مدنی

فهرست مطالب
چکیده ا
مقدمه 1
فصل اول : کلیات
۱-۱- تعاریف و مفهوم مال 3
۱-۱-۱- تعریف مال 3
۱-۱-۲- مفهوم مال 3
۱-۲- اقسام مال 5
۱-۳- حقوق مالی و غیر مالی 5
۱-۴- تعهد و عقد در معامله 6
۱-۵- شرایط اساسی قرارادادها در معاملات 8
۱-۶- مشروعیت جهت معامله 8
۱-۷- تحلیل معامله مال غیر براساس نظریه نمایندگی 8
۱-۷-۱- انعقاد قرارداد نمایندگی 9
۱-۷-۲- حسن نیت معامله کننده 11
۱-۷-۳- تاثیر اجازه در زمان گذشته 11
۱-۷-۴- مفاد ماد ه۲۵۴ ق . م. درباره نمایندگی مال غیر 12
۱-۷-۵- علم مالک به شرایط عقد 13
فصل دوم :بررسی مال و عمل غیر در قانون مدنی
۲-۱- تعریف مال غیر 16
۲-۲- تفاوت ها و تشابهات معامله فضولی و انتقال مال غیر 16
۲-۲-۱- موارد مجاز معامله با مال غیر 18
۲-۲-۲- علم فضول از حقیقت، عنصر متمایز معامله فضولی 18
۲-۳- انتقال مال غیر و آثار آن 19
۲-۳-۱- ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در انتقال مال غیر 21
۲-۳-۲- غصب و ماهیت حقوقی و آثار آن در انتقال مال غیر 22
۲-۳-۳- ماده ی ۳۱۱ قانون مدنی در انتقال مال غیر 23
۲-۴- وجوه افتراق و اشتراک انتقال مال غیر و معامله معارض 23
۲-۴-۱- جرم معامله معارض 25
۲-۴-۲- اشتراک و افتراق های معامله معارض با جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری 25
۲-۵- بررسی خرید و فروش مال غیرمنقول بدون سند رسمی 26
۲-۵-۱- اهمیت تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول 26
۲-۵-۲- ارزش حقوقی قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه 27
۲-۵-۲-۱- تعریف ومفاهیم شرعی وقانونی قولنامه 27
۲-۶- وضعیت حقوقی فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی 29
۲-۷- آثار فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی 39
۲-۷-۱- آثار فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین 40
۲-۷-۱-۱- اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد 40
۲-۷-۱-۲- امکان انتقال مبیع غیرمنقول به ثالث بدون تنظیم سند رسمی 42
۲-۷-۱-۳- فراهم شدن زمینه تقاضای الزام فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن به خریدار 42
۲-۷-۲- آثار فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث 43
نتیجه گیری 50
منابع و ماخذ 51

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.