بررسی-فقهی-حجاب-و-حدود-آن-در-مذاهب-خمسه-و-حقوق-ایران
بررسی فقهی حجاب و حدود آن در مذاهب خمسه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 135
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه


گرایش به پوشش و عفاف یک گرایش فطری در میان زنان و مردان است. اما میزان و شکل آن رابطة مستقیمی با اخلاق و فرهنگ جوامع داشته و دارد. احکام‌ اسلام‌ بر اساس‌ جلب‌ مصالح‌ و دفع ‌مفاسد مبتنی‌ بر فطرت پاک‌ انسان‌ و عدم‌ ضرر است‌. خالق‌ انسان‌ بهتر از هر نهاد یا منبعی‌ می‌داند که‌نیاز فطری‌ انسان‌ چیست‌؛ زیرا بدون‌ تردید اگر پروردگار را تنها علت‌ اصلی‌ پیدایش‌عالم‌ هستی ‌بدانیم‌، به‌ طور قطع‌ علم‌ و عدالت‌ آن‌ ذات ‌بی‌همتا اقتضا دارد که‌ منبع‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ نیز برای‌ رفتار و گفتار شخصی‌ و اجتماعی‌ انسان‌باشد.
تاریخ مکتوب انسانی مدنی، بر این واقعیت گواهی می دهد که همزمان با آغاز زندگی اجتماعی بشر، در قالب خانواده، خویشاوندان و جامعه، مفاهیم محرم و نامحرم و گونه ای از حریم گیری و محدودیت، به عنوان معیار بایدها و نباید ها در برقراری روابط جنسی، شکل معاشرت، چگونگی تماس گفتاری و پوشش بدنی، مطرح بوده و جلوه حجب، حیا و عفاف او به حساب می آمده است. یکی از نمادهای حیا و عفاف، نماد پوشش و لباس، بوده است و پایبندی به آن برای زنان یک کمال به حساب می آمده است. ولی چهار قرن پیش، در اثر رنسانس در غرب فرهنگ شرم ستیزی و عفت گریزی، طراحی گردید. با این تحول، محرم و نامحرم معنای خود را از دست داد، شرم، حیا و عفت همراه با لباس زن فرو ریخت، تمام محدودیتها، در تعامل دو جنس مخالف، از میان برداشته شد و پوشش اندام مشخص کنندة جنسیت زن، نشانه عقب ماندگی و مخالف حق آزای او قلمداد گردید.
از آن جا که در دهه‌های اخیر برخی کشورهای اروپایی محدودیت‌هایی برای پوشش زنان مسلمان وضع نموده‌اند، لذا تبیین حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل ضروری می‌باشد. این پایان نامه ضمن اشاره به مفاهیم ، مبانی و تاریخچه ی حجاب ، به بررسی این مقوله از منظر فقهی و حقوقی ( داخلی و بین المللی ) می پردازد. در نهایت برآیند پایان نامه این است که با احراز شرایط در مورد مجرم، عمل بی حجابی، جرم تلقی می شود و قابل مجازات است و ممنوع دانستن حجاب نقض حقوق بشری افراد و آزادی دینی آنان است و بیشتر ناشی از فشارهای سیاسی و اجتماعی می‌باشد
کلید واژه :حجاب- عفاف – فقه – حقوق – اقلیت‌ها- زکاتفهرست مطالب
مقدمه
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-بیان مساله
۱-۲-پیشینه تحقیق
۱-۳-ضرورت واهداف تحقیق
۱-۴-فرضیه ها
۱-۵-ساختار ومحدوده تحقیق
فصل دوم:اصطلاحات ومفاهیم ومباحث عام
۲-۱-بخش اول
۲-۱-۱- حجاب درلغت
۲-۱-۲- حجاب در اصطلاح
۲-۱-۳- عفاف در لغت
۲-۱-۴-عفاف در اصطلاح
۲-۲-بخش دوم
۲-۲-۱- اثرات حجاب
۲-۲-۲- فواید حجاب
۲-۲-۳- انواع حجاب قرآنی
۲-۲-۴- ابعاد حجاب
۳-۳-بخش سوم
۲-۳-۱- حجاب درگفتار
۲-۳-۲- حجاب رفتاری
۲-۳-۳- حجاب وعفت
۲-۳-۴-مفهوم وابعاد حجاب درقرآن
۲-۳-۵-هدف وفلسفه حجاب
۲-۳-۶-حجاب چشم
۲-۴-بخش چهارم
۲-۴-۱- توجه به رابطه پوشش وفرهنگ دینی
۲-۴-۲- آثار ووفائد رعایت حجاب وپوشش دینی
۲-۴-۳- بررسی فرهنگ حجاب وعفاف در غرب
۲-۴-۴- زن محجبه در غرب
۲-۴-۵- حجاب زن مسیحی
۲-۴-۶- افزایش گرایش زنان به اسلام وحجاب در غرب
۲-۴-۷- گسترش حجاب در دانشگاههای غربی
۲-۴-۸- طرح قانون ممنوعیت حجاب در آمریکا
۲-۴-۹- اسلام حراسی ومقابله با حجاب
۲-۴-۱۰-مسئله حجاب درزمان حکومت رسول خدا(ص)
فصل سوم:مستندات حجاب
۳-۱-بخش اول: آیات
۳-۱-۱- حجاب درقرآن
۳-۱-۲-تاریخ نزول احزاب ونور
۳-۱-۳-تفسیر آیه حجاب
۳-۲-بخش دوم : روایات
۳-۲-۱-حجاب در روایات
۳-۲-۲-زمان برقراری حجاب میان اسلام وایران وروم
۳-۲-۳-شواهد در تعارض حجاب
۳-۲-۴-روایات درباره اهمیت حجاب در نظر فاطمه الزهرا(س)
۳-۲–۵-توجه به حجاب با رویکرد عقلایی وعلمی
فصل چهارم : حجاب از نظر علماء و دانشوران حقوق ایران
۴-۱-بخش اول :حجاب از دیدگاه دانشوران ، فقها
۴-۱-۱- حجاب وعفاف از منظر فقهی
۴-۱-۲- تعریف مفاهیم حجاب شرعی
۴-۱-۳- حجاب از منظر حقوقی
۴-۱-۴- حجاب در حقوق بین الملل
۴-۱-۵- قلمرو حجاب
۴-۱-۶- فتوای فقهاء درباره حجاب
۴-۱-۷-حجاب از دیدگاه مراجع تقلید
۴-۲-بخش دوم : حجاب در حقوق ایران
۴-۲-۱- ارکان جرم قانونی بی حجابی
۴-۲-۲-رکن مادی
۴-۲-۳-رکن معنوی
۴-۲-۴-مراحل جرایم
۴-۲-۵-مرحله تعقیب جرایم
۴-۲-۶-مرحله تحقیق جرایم
۴-۲-۷-مرحله دادرسی جرایم
۴-۲-۸-مرحله اجرای جرایم
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.