بررسی-حکم-مفسد-فی-الارض-از-دیدگاه-فقه-امامیه-و-حقوق-ایران
بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 145
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 145 صفحه
از مصادیق جرائمی که در فقه، مجازات قتل برایش در نظر گرفته شده است، افساد‌فی‌الارض است. افساد ‌فی‌الارض از عناوینی است که در مبانی فقهی اعم از آیات قرآن کریم مانندآیات ۳۲ و ۳۳ سوره مائده که مستقیما به موضوع افساد اشاره دارند و یا آیات مربوط به فتنه و وجوب قتال تا رفع فتنه و نیز روایات مکرر به کار رفته که حکم جزایی خاصی برای آن ذکر شده و با تعابیر مختلفی از آن یاد شده است. لذا درک حدود موضوع این جرمو مقدار گسترش آن و اینکه حکم و مجازاتافساد‌فی‌الارضچیست از لازم ترین و حساس ترین مباحث فقهی وحقوقی بشمار می رود. لذا رسیدن به استنباطی روشن و قوی در این زمینه می تواند تأثیر مهمی را در حقوق جزا و اجرای حدود در مورد مفسد‌فی‌الارض داشته باشد که در پرتو آن معلوم خواهد شد که افساد‌فی‌الارض صرفاً بر مصادیق مندرج در فقه اطلاق می شود یا بر مرتکبان جرایم نوپدید مانند مجرمان فضای سایبری و … نیز صدق می نماید؟. بابرسی مبانی فقهی جرم افساد فی الارض به این نتیجه می رسیم که علاوه بر جرایم مندرج در مبانی فقهی می توان عناوین مفسد‌فی‌الارض را بر مصادیق جرایم نوپدید مانند قاچاقچیان انسان، اشاعه کنندگان مصادیق فحشاء در فضای سایبری ، تولید،توزیع و فروشندگان مواد مخدر اعم از صنعتی و سنتی و… نیز تسری داد و حکم مذکور را در مورد این مجرمان به عنوان مفسد‌فی‌الارض به اجراء گذاشت. بنابراین در این تحقیق ضمن بررسی مبانی فقهی و نظرات فقها در این باره به رویکرد سیاست کیفری قانونگذار نیز در مورد این جرم و تطبیق و تشریح چگونگی عناصر مادی و معنوی آن و تناسب میان جرم ارتکابی و مجازاتهای قانونی و شرعی مفسد فی الارض خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی:مفسد‌فی‌الارض، تعزیرات،حدود، فقه امامیه، حقوق ایران.

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه: 3
۱-۲- بیان مسأله 4
۱-۳- سؤالات تحقیق 5
۱-۴- فرضیات تحقیق 5
۱-۵- اهداف و ضروریات تحقیق 5
۱-۶-پیشینه تحقیق ۵
۱-۷- روش تحقیق 6
فصل دوم: مبانی و مفاهیم مفسد‌فی‌الارض
2-1- تبیین لغوی افساد‌فی‌الارض 8
۲-۲- مبنای فقهی جرم افساد 10
۲-۲-۱- آیات 10
۲-۲-۲- روایات 21
۲-۲-۳- جواز قتل مفسد از باب امر به معروف و نهی از منکر 28
۲-۲-۴- ادلة وارد در جرائم تعزیری 29
فصل سوم: مصادیق فقهی و حقوقی مفسد‌فی‌الارض
۳-۱- قاتل اهل ذمّه 34
۳-۲- کفن دزد (نبّاش) 35
۳-۳- آتش افروز 37
۳-۴- تکرارکنندگان محرمات 39
۳-۵- مجازات ساحر 41
۳-۶- مجازات محتال 42
۳-۷- مجازات سارق زیرانداز مسجد 43
۳-۸- مجازات محارب 43
۳-۹-۱- محاربه و بغی 43
۳-۹-۲- محاربه در قوانین موضوعه 45
۳-۹-۳- سرقت مسلحانه و قطع‌الطریق 48
۳-۹-۴- اقدام مسلحانه علیه حکومت اسلامی 50
۳-۹-۵- مصادیق محارب در قانون تعزیرات 52
۳-۹-۶- مجازات محارب 53
۳-۱۰- مجازات مربوط به مواد مخدر 55
۳-۱۰-۱- حکم تکلیفی موادمخدر 55
۳-۱۰-۲- حرمت تولید، معاملات و قاچاق موادمخدر 61
۳-۱۰-۳- احکام وضعی در خصوص موادمخدر 64
۳-۱۰-۴- احکام جزائی و مجازات 67
۳-۱۰-۵- جرم استعمال موادمخدر و آنچه موجب زوال یا تغییر عقل است 69
۳-۱۰-۶- تکرار برخی از جرائم تعزیری 70
۳-۱۰-۷- مجازات حدی مستقل افساد‌فی‌الارض مقتضای نظام کیفری اسلام 70
۳-۱۰-۸- مجازات حدی افساد‌فی‌الارض لازمة حفظ مصالح خمسه 71
۳-۱۰-۹- دو عنصر جرم افساد‌فی‌الارض 73
۳-۱۰-۱۰- قانون مبارزه با موادمخدر 74
۳-۱۱- مجازات قاچاق انسان 76
۳-۱۱-۱- واژة قاچاق انسان 76
۳-۱۱-۲- قاچاق انسان از لحاظ حقوقی 76
۳-۱۱-۳- جرایم سازمان یافتة فراملی 77
۳-۱۱-۴- توریسم جنسی 78
۳-۱۱-۵- اهداف تجارت انسانی 79
۳-۱۱-۶- رویکرد حقوقی ایران نسبت به جرم تجارت انسان 80
۳-۱۱-۷- مستندات فقهی جرم قاچاق انسان 89
۳-۱۲- مجازات فحشاء در فضای سایبری (پورنوگرافی) 94
۳-۱۲-۱- مفهوم و پیشینه پورنوگرافی 94
۳-۱۲-۲-مبانی فقهی پرونوگرافی 99
۳-۱۲-۳- مصادیق حقوقی پورنوگرافی 103
۳-۱۲-۴- مجازات پورنوگرافی رایانه ای 115
۳-۱۳- سایر مصادیق مفسد‌فی‌الارض 117
۳-۱۳-۱- مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری 117
۳-۱۳-۲- اخلالگران اقتصادی 118
۳-۱۳-۳- جاعلان اسکناس 119
۳-۱۳-۴- جرائم نیروهای مسلح 120
۳-۱۳-۵- محتکران و گرانفروشان 122
فصل چهارم: نتیجه گیری
نتیجه گیری ۱۲۵
منابع و مآخذ۱۲۸
منابع فارسی۱۲۸
منابع عربی۱۳۰
منابع لاتین۱۳۴

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.