کارتحقیقی-بررسی-اخذ-بالسوم-در-فقه-و-حقوق
کارتحقیقی بررسی اخذ بالسوم در فقه و حقوق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اخذ بالسوم در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 32 صفحه

چکیده
أخذ بالسوم کسی اسـت که کالایی را از مالک آن می‌گیرد‌ تا پس از بررسی‌ و پسندیدن‌ با مالک معامله کند.درباره مـسئولیت آخذ بالسوم در فقه و حـقوق اخـتلاف نظرهایی وجود دارد. عده‌ای ید او را به خاطر قاعده«علی الید ما اخذت حتی تودیه»ضمانی می‌دانند و مسئولیت‌ عینی برای آخذ بالسوم قائل می‌شوند و عده‌ای نیز به این خاطر که او اذن تصرف در مال را دارد، او را امـین فرض کرده‌اند و فقط در صورتی او را مسئول جبران‌ خسارت‌ می‌دانند که تعدی یا تفریط کند،ولی هر اذنی لزوما ایجاد رابطه امانی نمی‌کند و مأذون همیشه امین نیست،به علاوه مادهء ۶۳۱ ق.م مصادیق امین را حصری دانـسته،درحـالی‌که در هیچ‌ جای‌ قانون مدنی آخذ بالسوم امین شناخته نشده است و گرچه مالک به آخذ بالسوم اذن در تصرف در مالش را می‌دهد ولی در واقع این اذن مشروط است به اینکه‌ یا‌ کالا را سالم مسترد کند و یـا عـوض آن را پرداخت کند.
واژگان کلیدی:آخذ بالسوم،ید امانی،ید ضمانی،اذن و غصب

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه‌ 1
فصل اول:کلیات‌ 3
۱-۱- طرح مساله 3
۱-۲- مفهوم بیع 4
۱-۳- شرایط لازم برای طرفین در عقد بیع 4
۱-۳-۱- شرایط مبیع 5
۱-۴- انواع بیع 6
۱-۵- آثار بیع : 7
فصل دوم : بررسی ماهیت اخذ بالسوم در فقه و حقوق موضوعه 10
۱-۱- تعریف اخذ بالسوم 10
۱-۲- اخذ بـالسوم در بیع 11
۱-۳- اخذ بالسوم در حـکم غـصب‌ 12
۱-۴- لزوم اذن مالک در اخذ بالسوم 13
۱-۵- رابطه اخذ بالسوم با قواعد فقهی و حقوقی 13
۱-۶- رابطه اذن و ضمان 15
۱-۶-۱- اذن و ماهیت آن 15
۱-۶-۲- تأثیر اذن در رفـع ضـمان 16
۱-۷- انواع ید و ید آخذ بالسوم 18
۱-۸- بررسی مسئولیت آخذ‌ بـالسوم‌ 20
۱-۸-۱- اختلاف نظرها‌ در‌ مسئولیت آخذ بالسوم در فقه 20
۱-۸-۲- اختلاف نظرها در مسئولیت‌ آخذ‌ بالسوم‌ در حقوق 22
۱-۸-۳- نظریه بـرگزیده در مسئولیت آخذ‌ بالسوم‌ 23
۱-۸-۴- تـطبیق نـتایج حـاصله در موارد مشابه 25
نـتیجه‌گیری و پیشنهاد 26
منابع و ماخذ 27

دانلود فایل
همچنین مطالب زیر را مشاهده نمایید