پایان-نامه-موانع-دسترسی-زنان-بزهکار-به-عدالت-کیفری-در-نظام-کیفری-ایران

پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 141
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 141 صفحه
پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و کم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تاثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. می‌توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضا زدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار درکنار بزهکاران و متهمان، استفاده از ساز و کارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رای، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهکار که خود به نوعی بزه دیده و آسیب‌پذیر می‌باشند. در این پایان نامه به بررسی موانع دسترسی زنان به عدات کیفری در قوانین جزایی ماهوی اختصاص و همچنین به موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است .
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسئله. ۲
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۴
پیشینه تحقیق. ۵
روش تحقیق. ۶
سوالات تحقیق. ۶
ساختار تحقیق. ۶
فصل اول:
موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی
مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار. ۱۲
گفتار اول: زنان و کیفر حبس… ۱۲
گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس… ۱۳
گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخ­های نظام عدالت کیفری.. ۱۸
الف) نبود پاسخ دهی.. ۱۸
۱٫ نبود پاسخ­دهی قانونی.. ۱۸
۲٫ نبود پاسخ­دهی اجرایی/ قضایی.. ۱۸
۳٫ پاسخ دهی صوری/ نمایشی.. ۱۹
ب) پاسخ­دهی سرکوب گرایانه. ۲۰
۱٫ کیفردهنده ۲۰
۲٫ تثبیت کننده ۲۱
۳- ناتوان ساز. ۲۱
۳-۱- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری.. ۲۱
۲-۳- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی.. ۲۲
۱- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری.. ۲۳
۲- کمبود یا عدم کفایت پاسخ­های حمایتی درمانی.. ۲۴
۳- کمبود یا نبود کفایت واکنش­های کیفری.. ۲۴
مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۲۶
گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد. ۲۷
الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰. ۲۸
۱- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد. ۳۰
۲- مبنای روایی.. ۳۲
ب) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۳۴
۱- قاتل و مقتول واحد باشند. ۳۵
۲- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند. ۳۵
۳- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند. ۳۶
گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان. ۳۹
الف- مبنای فقهی ماده ۸۶۴ ق.م.ا. و نقد آن. ۳۹
۱- نقد ماده ۸۶۴ ق.م.ا. ۴۰
۲- قید «کیفر عمل» 40
۳- قید «انظار عمومی» 40
۴- قید «جریحه­دار شدن عفت عمومی» 40
۵- قید «گناهان کبیره» 41
۶- قید «عمل حرام» 42
۷- فرق گناه و جرم. ۴۲
ب- نقد تبصره ماده ۸۶۴ ق.م.ا. ۴۳
۱- عدم انطباق تبصره ماده ۸۶۴ ق.م.ا. با شرع. ۴۳
۲- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه. ۴۴
۳- عدم قید جریحه­دار شدن عفت عمومی.. ۴۴
۴- پیشنهاد اصلاح قانون. ۴۴
ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان. ۴۵
گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران. ۴۶
الف- حذف تعزیر افراد نابالغ. ۴۷
ب- مسئولیت نقصان یافته. ۴۷
ج- رشد کیفری.. ۴۹
گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی.. ۵۰
گفتار پنجم: دفاع مشروع. ۵۱
گفتار ششم: دیه زن. ۵۱
الف – دیه نفس مرد مسلمان. ۵۲
ب – دیه نفس زن مسلمان. ۵۳
گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین.. ۵۵
گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری.. ۵۶
فصل دوم:
موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری
گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار. ۶۱
الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار. ۶۴
ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت.. ۶۵
ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت.. ۶۷
گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی.. ۷۰
الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی.. ۷۱
ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی.. ۷۳
مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا ۷۶
گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجی­گری و تشکیل پرونده شخصیت.. ۷۷
الف- فقدان حضور مشاور، مددکار. ۷۷
ب- فقدان میانجی­گری.. ۷۹
۱- تاریخچه ی میانجی گری.. ۸۱
۲- فرایند میانجی گری.. ۸۲
۲-۱٫ مرحله­ی ارجاع پرونده ۸۳
۲-۲٫ مرحله­ی اقدامات پیش از میانجی گری.. ۸۳
۲-۳٫ مرحله ی میانجی گری و گفت و گو. ۸۳
۲-۴٫ مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری.. ۸۴
۳- اصول و مبانی میانجی گری.. ۸۴
۴- اهداف میانجی گری.. ۸۵
۴-۱٫ اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده ۸۵
۴-۲٫ اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار. ۸۶
۴-۳٫ اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی.. ۸۶
۴-۴٫ اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری.. ۸۷
۵- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری.. ۸۷
۵-۱٫ مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت.. ۸۸
۵-۲٫ آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری.. ۸۸
۵-۳٫ فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری.. ۸۹
۵-۴٫ عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری.. ۸۹
۵-۵٫ استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار. ۹۰
ج- تشکیل پرونده شخصیت.. ۹۰
۱- مفهوم شخصیت.. ۹۲
۲٫ پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار. ۹۳
۳- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری.. ۹۴
۴- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت.. ۹۵
۴-۱٫ اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری.. ۹۵
۴-۲٫ جلب اعتماد مردم. ۹۵
۴-۳٫ رعایت عدالت.. ۹۶
۴-۴٫ پیشگیری از تکرار جرم. ۹۶
۴-۵- اصلاح بزه کار. ۹۶
۵- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران. ۹۷
۵-۱٫ مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۹۷
۵-۲٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۹۹
۵-۳٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸. ۹۹
۵-۴٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۸۴ 100
۵-۵٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید. ۱۰۱
گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا ۱۰۳
گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار. ۱۰۵
گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار. ۱۰۹
گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت.. ۱۱۱
مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم. ۱۱۴
گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی.. ۱۱۴
الف: پرونده شخصیت.. ۱۱۴
ب: فقدان حضور مشاور و مددکار. ۱۱۶
ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی.. ۱۱۸
گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت.. ۱۲۲
گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف… ۱۲۴
الف: شلاق. ۱۲۵
ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق. ۱۲۶
ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات.. ۱۲۷
د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار. ۱۲۸
گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار. ۱۲۹
الف: جرم زا بودن محیط زندان. ۱۳۰
ب: ناکارآمدی مجازات زندان. ۱۳۱
ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار. ۱۳۳
د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان. ۱۳۵
نتیجه گیری.. ۱۳۷
پیشنهادات.. ۱۳۹
منابع. ۱۴۱

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.