مقاله ترجمه شده : نگاهی به حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیاء

مقاله-ترجمه-شده--نگاهی-به-حریم-خصوصی-و-اعتماد-در-اینترنت-اشیاء عنوان ترجمه فارسی : نگاهی به حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیاء نویسنده/ناشر/نام مجله : IEEE, Workshop on Security and Privacy for Internet of Things and Cyb