بررسی اندرکنش خاک و سازه در سازه های بنایی

بررسی-اندرکنش-خاک-و-سازه-در-سازه-های-بناییبررسی اندرکنش خاک و سازه در سازه های بنایی - نوع فایل: word تعداد صفحات: 140 صفحه چکیده: در تحلیل های سازه، عموماً فرض بر این است که خاک زیر شالوده صلب بوده و شالوده به زمین به صورت کاملاً گیردار درگیر است، در این فرض نه تنها از انعطاف پذیری خاک، صرف نظر می شود بلکه به امکان بلند شدگی شالوده از سط


دانلود فایل