بررسی اثر میراگرهای ویسکوالاستیکبر روی سازه های واقع در زلزله ها

بررسی-اثر-میراگرهای-ویسکوالاستیکبر-روی-سازه-های-واقع-در-زلزله-هابررسی اثر میراگرهای ویسکوالاستیکبر روی سازه های واقع در زلزله ها - نوع فایل: word تعداد صفحات: 130 صفحه چکیده: با توجه به لرزه خیزی کشور ایران و آسیب های وارده بر ساختمانهای مختلف در زلزله های گذشته لزوم توجه به آسیب پذیری ساختمانها با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در مهندسی زلزله امری حیاتی است. ن


دانلود فایل