کارتحقیقی بررسی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران

کارتحقیقی-بررسی-اعراض-در-فقه-امامیه-و-حقوق-ایران کارتحقیقی بررسی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 35 صفحه چکیده یکی از مسائلی که به لحاظ فقهی و حقوقی بررسی آن ضروری می نماید حکم وضعی اعراض می باشد. سخن در این است که آیا اعراض مسقط حق عینی است همان گونه که ابراء مسقط حق دینی می باشد. برخی با این استدلال


دانلود فایل