کارتحقیقی بررسی قاعده الزام در فقه و حقوق ایران

کارتحقیقی-بررسی-قاعده-الزام-در-فقه-و-حقوق-ایران کارتحقیقی بررسی قاعده الزام در فقه و حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 44 صفحه چکیده قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار بر مبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی را پذیرفته است. قاعده


دانلود فایل