کارتحقیقی بررسی قاعده اقدام در حقوق مدنی ایران

کارتحقیقی-بررسی-قاعده-اقدام-در-حقوق-مدنی-ایران کارتحقیقی بررسی قاعده اقدام در حقوق مدنی ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 48 صفحه چکیده یکی از مسقطات ضمان در حقوق اسلام قاعده اقدام است. این قاعده بدین معنی است که هر گاه شخص به ضرر خود اقدام کند در مورد اقدام وی شخص دیگر مسؤول نیست. به طور مثال در صورتی که مشتری با علم به اینکه ب


دانلود فایل