پردازش پرس وجوهای چندگانه در شبکه حسگر بیسیم

پردازش-پرس-وجوهای-چندگانه-در-شبکه-حسگر-بیسیمعنوان :پردازش پرس وجوهای چندگانه در شبکه حسگر بیسیم تعداد صفحات : 88 چکیده: شبکه های حسگر بیسیم، شبکه هایی متشکل از ابزار کوچکی هستند که به وسیله باطری تغذیه مـی شـوند .وظیفه این ابزار کوچک، که حسگر نامیده میشوند، اکتساب داده از محیط فیزیکی اطراف است که در مجموع به صورت دیدهایی از محیط توسط شبکه ب


دانلود فایل