ارائه مدلی برای حل مسائل ارضاء محدودیت با استفاده از سیستمهای چند عامله

ارائه-مدلی-برای-حل-مسائل-ارضاء-محدودیت-با-استفاده-از-سیستمهای-چند-عاملهگرایش : هوش مصنوعی تعداد صفحات : 101 چکیده سیستمهای چند عامله سیستمهای محاسباتی هستند که در آن چندین عامل جهت رسیدن به یک هدف خاص با هم در تعامل هس


دانلود فایل