آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مدstripmap

آنالیز-خطای-جبران-اثر-حرکت-سکو-در-کیفیت-تصویربرداری-راداری-در-مدstripmapمقطع ارشد مهندسی برق گرایش برق-مخابرات با عنوان :آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مدstripmap تعداد صفحات : 180 SAR یکی از مهمترین شاخه های علم ” سنجش از راه دور ” است که بدلیل کاربردهای گسترده آن از سال ها قبل مورد توجه محققان قرار گرفته است.


دانلود فایل