توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات

توزیع-اقتصادی-بار-با-در-نظر-گرفتن-اثر-شیر-ورودی-بخار-با-استفاده-از-الگوریتم-اجتماع-ذراتپایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد « M.S.C» گرایش: قدرت عنوان:توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات تعداد صفحات : 82 تولید انرژی الکتریکی برای سیستم­های قدرت با هدف حداقل­سازی کل هزینه تولیدی برای واحدهای اکتیو موجود در شبکه قدرت، از م


دانلود فایل