تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی

تصویربرداری-با-امواج-میلیمتری-در-شرایط-بد-جویسمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی برق – مخابرات عنوان:تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی مانند مه، ابر، طوفان های شن و… چکیده تصویربرداری رادیومتری امواج میلیمتری غیرفعال سال های زیادیست که شناخته شده است.


دانلود فایل