پایان-نامه-بررسی-ماهیت-و-آثار-امضای-الکترونیکی-در-حقوق-ایران
پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 96
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 96 صفحه

چکیده
هدف از پژوهش حاضر که به روش کتابخانه است بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیک در حقوق ایران می باشد.یکی از عواملی که موجب اعتبار سند می‌شود، صحت انتساب آن به صادرکننده سند است که از طریق مهر یا امضاء صورت می‌گیرد و به عنوان دلیل معتبری برای تحقق اصالت و صحت انتساب آن به صادرکننده محسوب می‌شود. در بستر تجارت الکترونیک، اسناد کاغذی در حال جایگزین شدن با اسناد مبتنی بر داده‌های الکترونیک است. بنابراین برای اعتبار و صحت انتساب اسناد مبادلات الکترونیک لازم است یک امضای الکترونیک را جایگزین امضاهای دستی کرد. اگرچه پسوند الکترونیک ممکن است جنبه‌های فنی آن را غالب سازد که مطالعه آن بر عهده علوم رایانه‌ای است.نتایج پژوهش آن است که امضاء یک تأسیس حقوقی است و از همین رو امضای الکترونیک به عنوان یکی از مباحث حقوقی تجارت الکترونیک مورد توجه علم حقوق قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، امضاء، امضای الکترونیک، ادله اثبات


فهرست مطالب
چکیده ۷
فصل اول : کلیات تحقیق.. ۸
۱-۱- مقدمه. ۹
۱-۲- بیان مساله. ۱۰
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۱
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۱۲
۱-۵- سئوالات تحقیق.. ۱۲
۱-۶- فرضیات تحقیق.. ۱۳
۱-۷- سوابق تحقیق.. ۱۳
۱-۸- روش تحقیق.. ۱۵
۱-۹- روش گردآوری اطلاعات… ۱۵
۱-۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات… ۱۵
۱-۱۱- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات به صورت مفهومی و عملیاتی.. ۱۶
۱-۱۲-ساختار تحقیق.. ۱۷
فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. ۱۸
۲-۱- مفهوم تجارت و حقوق تجارت… ۱۹
۲-۱-۱- مفهوم تجارت… ۱۹
۲-۱-۲- تعریف و جایگاه حقوق تجارت… ۲۰
۲-۲- مفهوم تجارت الکترونیک… ۲۳
۲-۳- قرارداد الکترونیکی.. ۲۴
۲-۴- شکل انعقاد قراردادها ۲۶
۲-۴-۱- انعقاد قرارداد بواسطه صفحه وب سایت… ۲۶
۲-۴-۲- بواسطه پست الکترونیکی.. ۲۷
۲-۴-۳- بواسطه تبادل داده ها ۲۸
۲-۴-۴- بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی.. ۲۸
۲-۵- موضوع قرارداد یا تجارت الکترونیکی.. ۲۹
۲-۶- طرفین قرارداد تجاری.. ۳۰
۲-۷- انعقاد قرارداد الکترونیکی.. ۳۱
۲-۷-۱- ایجاب الکترونیکی.. ۳۳
۲-۷-۲- قبول الکترونیکی.. ۳۵
۲-۷-۳- تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی.. ۳۶
۲-۸- ویژگیهای قرارداد الکترونیکی.. ۳۸
۲-۸-۱- الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی.. ۳۸
۲-۸-۲- عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور) ۳۸
۲-۸-۳- اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی.. ۳۹
۲-۸-۴- جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی.. ۴۰
۲-۸-۵- ضرورت استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار های الکترونیکی در انعقاد قرارداد. ۴۱
۲-۸-۶- صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی و لزوم حمایت مصرف کننده ۴۱
۲-۸-۷- از لحاظ ایفای تعهدات ناشی از قرارداد الکترونیکی.. ۴۲
فصل سوم : ماهیت و آثار امضای الکترونیک در حقوق ایران. ۴۳
۳-۱- مفهوم سند و اسناد الکترونیکی.. ۴۴
۳-۲- قابلیت نگهداری و ثبت اسناد تجاری الکترونیکی.. ۴۵
۳-۲-۱- نگهداری اسناد الکترونیکی اصیل.. ۴۶
۳-۲-۲- نگهداری اسناد الکترونیکی جایگزین.. ۴۷
۳-۳- محاسن و معایب اسناد الکترونیکی.. ۴۸
۳-۴- تعریف و تاریخچه امضای الکترونیک… ۵۰
۳-۴-۱- تعریف امضاء و جایگاه حقوقی آن. ۵۰
۳-۴-۲- تاریخچه امضای الکترونیک… ۵۰
۳-۵- تعریف امضای الکترونیک… ۵۱
۳-۶- جنبه‌های فنی امضای الکترونیک… ۵۲
۳-۶-۱- انواع امضای الکترونیک… ۵۲
۳-۶-۲- کلمات عبور. ۵۲
۲-۶-۳- امضاء بیت مپ… ۵۳
۳-۶-۴- قلم نوری.. ۵۳
۳-۶-۵- امضای بیومتریک… ۵۳
۳-۶-۶- امضای دیجیتال. ۵۳
۳-۷- فن‌آوری و زیرساخت امضای دیجیتال. ۵۴
۳-۷-۱- رمزنگاری.. ۵۴
۳-۷-۲- رمزنگاری کلید عمومی.. ۵۴
۳-۷-۳- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. ۵۵
۳-۸- مرجع گواهی امضاء الکترونیک… ۵۵
۳-۹- جنبه‌های حقوقی امضای الکترونیک… ۵۷
۳-۱۰- ماهیت امضای الکترونیکی.. ۵۷
۳-۱۱- پذیرش قانونی امضای الکترونیک… ۵۸
۳-۱۲- ارزش اثباتی امضای الکترونیک… ۵۹
۳-۱۳- نگاهی به قوانین مربوط به امضای دیجیتالی و ثبت رسمی اسناد. ۶۰
۳-۱۳-۱-بحران غیرمنتظره ۶۱
۳-۱۳-۲-ارکان تضمین‌کننده تصدیق محضری.. ۶۳
۳-۱۳-۳-گواهی‌های دیجیتالی و قابلیت سوءاستفاده ۶۴
۳-۱۳-۴-دیدگاه انجمن ملی دفاتر اسناد رسمی.. ۶۵
۳-۱۳-۵-دفتر ثبت الکترونیکی.. ۶۷
فصل چهارم : امضای الکترونیک و جایگاه آن در ادله اثبات دعوی.. ۷۰
‌4-1- اهمیت راهبردی ادله اثبات دعوی در امضای الکترونیک… ۷۱
۴-۲- مفهوم امضای‌ الکترونیکی.. ۷۳
۴-۳-انواع امضای الکترونیکی‌ با نگاه رویکردی.. ۷۵
۴-۴- جایگاه امضای الکترونیکی در نظام‌ سنتی ادله اثبات دعوا ۷۹
۴-۴-۱-ارزش اثـباتی‌ امـضای‌ الکترونیکی در‌ سیستمهای‌ بسته‌. 79
۴-۴-۲- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز. ۸۳
۴-۴-۳- تعارض دلایـل الکـترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعـوا ۸۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. ۸۹
نتیجه‌گیری.. ۹۰
منابع و ماخذ. ۹۱
منابع فارسی.. ۹۱
منابع لاتین.. ۹۳

دانلود فایل